farumlandsby.dk

Velkommen til Farumlandsby.dk

Her kan du læse om

Beboerforeningen Farum Landsby

og følge med i vores aktiviteter.

Læs mere


 

Fællesarrangementer 2022:


17/2     Fastelavn med tøndeslagning

  6/5     Frisk-op dag

20/8     Høstfest

17/11   Generalforsamling

27/11   Juletræstænding på Forten

Generalforsamlingen 2022


Bestyrelsens beretning kan læses her.


Referatet kan læses her.


Kontingentet for 2023 bliver uændret 150 kr per husstand, 75 kr for pensionister.


Forslag til bestyrelsen kan sendes til vores email: farum.landsby@gmail.com


Tilmelding til vores mailliste kan sendes til

vores email: farum.landsby@gmail.com

Nyheder


27.11.2022


Vi tænder juletræet første søndag i advent kl 16. I år er det den 27/11.
Historie

Det område, som vi i dag kalder ”Farum Landsby”, er den sidste samlede rest af det oprindelige landsbysamfund i Farum. Området grænser mod nord op til Farum Hovedgade, mod syd til Farum Sø. Mod øst Farumgård og mod vest Farum Kirke.


Læs mere hos

Farum Lokalhistoriske Forening

Bliv medlem

Et medlemsskab koster 150 kr. pr. husstand om året. 75 kr. for pensionister.


Indbetal kontingent på vores konto

Reg. 1551  Kontonr. 0003047695

MobilePay  9305LL