farumlandsby.dk

Velkommen til Farumlandsby.dk

Her kan du læse om

Beboerforeningen Farum Landsby

og følge med i vores aktiviteter.

Læs mere
 

Fællesarrangementer 2021:

(afhængig af corona-situationen)


14/2     Fastelavn med tøndeslagning

20/5     Frisk-op dag

21/8     Høstfest

18/11   Generalforsamling

28/11   Juletræstænding på Forten

Generalforsamlingen 2020 er aflyst


Bestyrelsens beretning kan læses her.


Bestyrelsen fortsætter uændret et år mere.

Kontingentet for 2021 bliver uændret 150 kr per husstand, 75 kr for pensionister.


Forslag til bestyrelsen kan sendes til vores email: farum.landsby@gmail.com

Nyheder


29.10.2020

Den videre proces om Fortens fremtid

 

Desværre må det planlagte fællesmøde den 11.11.2020 udsættes indtil videre på grund af coronarestriktionerne. 


Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et antal reviderede forslag, som tilgodeser de kommentarer, vi har modtaget til og med 18.10.2020. 


Fortens fremtid - formål, proces og forslag (pdf)


Fortens Fremtid er en åben proces, hvor alle beboere i Farum Landsby opfordres til at deltage og være med til at udforme de endelige forslag.


Intet er besluttet på nuværende tidspunkt, og det er fortsat muligt at kommentere og diskutere via facebooksiden Farum Landsby, via mail til arbejdsgruppen og via svarskemaet.


Opsamling på input fra beboerne på mødet den 4.10.2020 (pdf).


Skriftligt input fra beboerne.


19.10.2020

Hvordan ønsker du, Forten skal se ud med træer og beplantning?


Arbejdsgruppen om Forten har udarbejdet et oplæg, som er blevet drøftet på fællesmødet d. 4. oktober, og som det har været muligt at kommentere frem til d. 18. oktober.


I kan læse om projektet, processen, forslagene og opsamling på input nedenfor.   

 

Den 26. oktober bliver de justerede forslag, som skal drøftes på mødet om Fortens fremtid 11.november 2020, tilgængelige her. 


Alle i landsbyen er inviteret til at deltage i processen.


Første udkast til forslag til Fortens fremtid 24.9.2020 (pdf).


Opsamling på input fra beboerne på mødet den 4.10.2020 (pdf).


Skriftligt input fra beboerne.

Historie

Det område, som vi i dag kalder ”Farum Landsby”, er den sidste samlede rest af det oprindelige landsbysamfund i Farum. Området grænser mod nord op til Farum Hovedgade, mod syd til Farum Sø. Mod øst Farumgård og mod vest Farum Kirke.


Læs mere hos

Farum Lokalhistoriske Forening

Bliv medlem

Indbetal kontingent på vores konto

Reg. 1551  Kontonr. 0003047695

MobilePay  9305LL


Et medlemsskab koster 150 kr. pr. husstand om året. 75 kr. for pensionister.


NABOHJÆLP


Foreningen vil gerne opfordre så mange som muligt at tilmelde sig ordningen for nabohjælp.

Jo flere, desto mere effekt.

Se mere her