INFO

Velkommen til et af Farums skønneste lokalområder. Her finder du fredet natur med sø, skov og marker samt velbevarede kulturhistoriske værdier, såsom Farumgård, Farum Kirke, Rytterskolen og ikke mindst landsbymiljøet. Området ”Farum Landsby” repræsenterer den sidste rest af den oprindelige Farum landsby,som bestod af flere gårde, beliggende langs med den vestlige del af Farum Hovedgade.


Beboerforeningen har eksisteret siden 1974. Foreningen har medvirket til, at det centrale Farum Landsby er

omfattet af en bevarende lokalplan (lokalplan 44), og at vi i dag kan glæde os over et velfungerende landsbyområde, et område, som kommunen for 50 år siden havde planlagt nedrevet og erstattet med et butikscenter.


Beboerforeningens formål er ”at varetage medlemmernes interesser i beboerforhold for området” (vedtægternes § 3).Beboerforeningen fungerer som talerør over for Furesø Kommune og samarbejder med foreningen ”Furesø By og Land” og Farum Kirkes Menighedsråd og deltager tillige i ”Lokalsamfundenes Samvirke”.


Foreningen afholder følgende tilbagevendende arrangementer:


  • Fastelavnsfest i februar for alle børn og voksne, de senere år i samarbejde med kirken.
  • ”Frisk-op dag” i maj omkring pladsen foran Rytterskolen. Her rydder vi op på de fælles arealer og hvidter sten. Foreningen byder efterfølgende på lidt frisk-op til mave og gane.
  • Generalforsamling i november,
  • Høstfest i august med medbragt mad og drikke.


Herudover hjælper foreningen gerne med aktiviteter og arrangementer alt efter medlemmernes ideer og frivillige kræfter. Medlemmer kan også leje foreningens to store pavillon-telte til eget formål efter nærmere aftale.


Vær med som ny beboer i Farum Landsby og bliv en aktiv del af beboerforeningen Farum Landsby. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand (og halvdelen for pensionister), og for de penge får du adgang til et godt og hyggeligt beboersamvær og nyttig indsigt i lokalområdet.


Området er bevaringsværdigt og beskyttet af lokalplan 44 med tilhørende bevaringsvejledning.


Velkommen