Nyheder

Nyheder

29.10.2020

Den videre proces om Fortens fremtid

 

Desværre må det planlagte fællesmøde den 11.11.2020 udsættes indtil videre på grund af coronarestriktionerne. 


Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et antal reviderede forslag, som tilgodeser de kommentarer, vi har modtaget til og med 18.10.2020. 


Fortens fremtid - formål, proces og forslag (pdf)


Fortens Fremtid er en åben proces, hvor alle beboere i Farum Landsby opfordres til at deltage og være med til at udforme de endelige forslag.


Intet er besluttet på nuværende tidspunkt, og det er fortsat muligt at kommentere og diskutere via facebooksiden Farum Landsby, via mail til arbejdsgruppen og via svarskemaet.


Opsamling på input fra beboerne på mødet den 4.10.2020 (pdf).


Skriftligt input fra beboerne.



19.10.2020

Hvordan ønsker du, Forten skal se ud med træer og beplantning?


Arbejdsgruppen om Forten har udarbejdet et oplæg, som er blevet drøftet på fællesmødet d. 4. oktober, og som det har været muligt at kommentere frem til d. 18. oktober.


I kan læse om projektet, processen, forslagene og opsamling på input nedenfor.   

 

Den 26. oktober bliver de justerede forslag, som skal drøftes på mødet om Fortens fremtid 11.november 2020, tilgængelige her. 


Alle i landsbyen er inviteret til at deltage i processen.


Første udkast til forslag til Fortens fremtid 24.9.2020 (pdf).


Opsamling på input fra beboerne på mødet den 4.10.2020 (pdf).


Skriftligt input fra beboerne.


25.06.2020

Frisk-op dagen d. 22/6 var utroligt velbesøgt. Tak for indsatsen!


19.05.2020

Frisk-op dagen, hvor vi tradionelt rydder op og maler stenene hvide er nu fastlagt til den 12. juni kl 17:00.


04.05.2020

Frisk-op dagen, hvor vi tradionelt rydder op og maler stenene hvide er udsat indtil videre grundet coronasituationen.


11.02.2020

Referat af generalforsamlingen 2019


19.07.2018

Høstfest på Forten, 26. august 2018 fra kl 14.


31.01.2018

Fastelavnsfest med tøndeslagning

ved Farum kirke, 11. februar 2017 kl 14:00


11.12.2017

Referat af generalforsamlingen 2017


23.11.2017

Generalforsamling

Torsdag den 23. november kl. 19.30 – 21.30 i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke. Hør Signe Thomsen fra Furesø Museer fortælle om det gamle Farum.


01.09.2017

Høstfest på Forten fra kl 18.


01.06.2017

Lysbilledforedrag om Naturpark Mølleå

i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke, 1. juni 2017 kl 19:30


19.05.2017

Frisk-op dag

på Forten, 19. maj 2017 kl 17:00


06.02.2017

Fastelavnsfest med tøndeslagning

ved Farum kirke, 26. februar 2017 kl 14:00


06.02.2017

Referat af generalforsamlingen

afholdt den 16. november 2016


26.9.2016

Træerne på forten

Bestyrelsen har  modtaget forslag til fældning fra Furesø Kommunes forvaltning.