Kommentarer til Forten

Forslag og kommentarer til Forten 

Bjarne og Pia Oppfeldt

Billede (se til højre)


Billedtekst:

"Samtlige træer fældes på nær de to ved indgangen til skolepladsen mod øst. De må under ingen omstændigheder beskæres firkantet fremover. Alle sten fjernes. De har ingen funktion. Bøgehækken plantes tæt og i fuld højde til delvis beskyttelse af biler mod øst og blomsterengen mod vest. Gyngestativet kan evt. suppleres med andre legeredskaber. Vi mister noget på Co2-regnskabet ved at fælde alle træerne, derfor bør det overvejes at bevare yderligere et par af de eksisterende træer (ikke kastanjetræet). Af samme grund bør de 18 æbletræer have en vis størrelse, helst 5-årige. Kunne fx være: golden delicious-dronning luise-fillipa-guldborg-cox orange-discovery-bellida-ingridmarie. Frøene til blomsterengen skal være flerårige. Dette er et forslag til beplantning og renovering af skolepladsen fra Bjarne og Pia Oppfeldt 25-9-20.


Revideret forslag fra Bjarne og Pia Oppfeldt modtaget 8.10.2020

Med udgangspunkt i vores forslag om renovering af skolepladsen af d. 29.09.2020 og på baggrund af mødet under kastanjetræet d. 04.10.2020, skal jeg herved fremsætte følgende ændringsforslag med den hensigt at kombinere arbejdsgruppens forslag 2 Areal A med vores eget forslag. Det betyder at de to asketræer og egetræet bevares. Blomsterengen reduceres, således at der friholdes et areal på 10 m til 12 m op mod indkørslen til ROM på hele strækningen fra Kålundsvej til den nordlige del af pladsen.


Herved frigøres et areal til picnicplads, et befæstet areal til borde og bænke, gynger og andre legeredskaber, og ikke mindst skabe fri adgang til Kålundsstien der forbinder pladsen med Søvej.


De af os foreslåede bøgehække erstattes mod parkeringspladsen med forskellige buske af varierende udtryk og højde, og mod opkørslen til ROM af frugtbuske som foreslået af arbejdsgruppen. Vi fastholder, at der skal være et antal frugttræer. Den endelige placering må bero på yderligere forhandlinger.


Kommentarer fra Bjarne og Pia Oppfeldt modtaget af bestyrelsen 16.10.2020

Som ydeliger supplerende kommentarer til vores forslag om renovering af Forten af den 29.09.20 og skrivelsen af 08.10.20, kan jeg oplyse følgende: 


Farum kommune, nu Furesø kommune, skriver i deres plan for beplantning af Forten, at træerne på Forten skal være højstammet og være karakteristisk for området.
Kastanjetræet imødekommer ikke disse krav. Det er ikke højstammet som de øvrige træer og er ikke karakteristisk for
området. Forvaltningen erkender på et senere tidspunkt, at det var en fejl, at opretholde denne bestemmelse, og indstiller nu, at kastanjetræet fældes pga. disse forhold og den voldsomme volumen, skyggevirkningen og i øvrigt sygdom i træet.


På mødet under kastanje den 4.10.20 blev der fra flere fremført argumenter om, at kastanjetræet var et stort og smukt træ, som man var vokset op med, og historisk var, for dem, karakteristisk for Forten.


Hvis man tager et enkelt spadestik dybere i historien, vil man vide, at Forten fra gammel tid, altid har været den helt åbne plads, hvor dyrene fra overdrevet blev drevet sammen til malkning og vanding og fordelt på gårdene i landsbyen.


Idet vi er enige om at, tilslutte os om Furesø Kommunes planer om, at skabe Forten som en lysåben plads ved udover at fælde kastanjetræet ligeledes at fælde 2-3 andre, skal vi fastholde vores plan af den 29.09.20 med enkelte ændringer, som foreslået i vores skrivelse af 08.10.20.


Annette Liebach, Kålundsvej 6a.

Jeg lægger vægt på, at forten fremstår som en forte: et fælles græsareal midt i landsbyen.

Mere biodiversitet er helt essentiel. Lad os få lyset tilbage, ikke kun i juni og juli, men også forår og efterår, hvor træerne nu skygger over hele arealet, bortset fra et par timer morgen og aften.

Jeg støtter forslag 3 vedr. areal A og melder mig gerne til ”havelaug”. Den centralt placerede eg er det mest bevaringsværdige træ og vil kunne udvikle sig til et markant og flot træ, hvis det får lov.

 

Jeg støtter forslag 2. vedr. areal B og går ind for afskærmning af bilerne med både blomster og buske, dvs varierende højde, f.eks. vilde roser og robuste stauder sammen med de vilde blomster, som måtte få lyst til at slå sig ned. 12-10-2020.


Yderligere kommentarer fra Annette modtaget 18.10.2020

Hermed foto af blad fra kastanjen på forten . Beskrivelsen på naturguide.dk passer: brune områder,  firkant på 1-3 cm på hver led ogindkranset på den ene led af bladets årer.

Altså mener jeg, at træet huser disse møl.


Egetræet som dette på Volmers vej kunne erstatte kastanjen, hvis vi ønsker et centrum på forten. Egetræet på fortens midte vil begynde at vokse, hvis kastanjen kommer væk.

Gitte Folman, P.E. Rasmussens vej

Der skal fortsat være plads til børnefodbold - men ja tak til bivenlig beplantning. God ide med krydderurtebed. Vil gerne være med i et havelaug.


Der skal være plads til at slå vores fælles telt op til begivenheder - evt kunne det være på den sidste del af den lukkede del af kålundsvej, så vi fritholder så meget jord som muligt.


Der skal ikke være fast bord/bænk mhp at undgå “pizza-gæster”"


Andre ideer:

Fælles drivhus. 

 

Henrik Rune Jensen, Farum Hovedgade 86

Ja, til bivenlig beplantning, frugtbuske og krydderurtebed. Det er virkelig et flot og stort stykke arbejde arbejdsgruppen har udført.

Palle Vibe, Kålundsvej 25

Forslag A: kunne danne en form for pendant til trekanten på Søvej og medvirke til at opfatte området som en helhed.


Forslag B: Træer er der nok af. Den prægtige gamle eg undtaget.


Krydderurtebed: Intet oplagt behov. Vi har alle egne haver.


Andet: Den rustikke gynge er sød, og det er fint at bevare det flade græsareal til telte og fodbold. Men der er jo aldrig blevet etableret bænke, affaldsspande, legestativer eller lignende på Søvej og ligeså kan Forten holdes fri. De hvide (malede) sten er utroligt flotte og markante for hele området og tillige gode at orientere sig efter i vintermørke.


Palle og Jette,  Kålundsvej 16

Vi synes, det vil være helt fint at fælde træerne i vestenden af Forten, fjerne rødderne og så/plante vilde blomster i hullerne , eventuelt også æbletræer i en lille gruppe.


Bivenlig beplantning foran parkeringspladsen er også en god ide.


Kun 1 egetræ foreslås bevaret, og iøvrigt synes vi kastanjetræet er for stort til Forten.


Tilde Maja og Mads, Kålundsvej 23

Tak for et rigtig godt møde under kastanjetræet forleden. Vi var glade for få mulighed for at hilse på endnu flere beboere i den skønne landsby. Først og fremmest synes vi at det er skønt med tanker om at styrke biodiversiteten, og at det er et flot stykke arbejde udvalget har lavet. Vi er dog imidlertid ret begejstret for sådan som forten tager sig ud, og ser det som en smuk overgang fra by til skov og holder meget af det “naturlige” som træerne bidrager med.


Som tilflyttere til huset Rom nyder vi at se det liv der udspilles, under træerne på skrænterne og særligt under kastanjen, på gyngen og nu her når der samles kastanier. I sommeren har vi set optil flere grupper, tage ophold under den i forskellige forbindelser. Vi oplever kastanjen som et samlingspunkt og et vartegn. Vi ville blive oprigtigt kede af at se den forsvinde. Hvis der “skal” fældes enkelte træer, mener vi at det ville være at fortrække at gå meget nænsomt til værks. Vi vil derfor opfodre til at der fældes så få træer som overhovedet muligt i denne proces, og at kastanjen bevares, måske endda gøres til centrum for pladsen med en snedkeret halvrundbænk som forsøgsordning.


Vi kan godt lide ideen om blomstereng og buske osv., men ønsker at det fremstår “naturligt” og ikke have-agtigt.
Vi mener at buske langs vejen til "Rom" vil komme til at fremhæve vejen fremfor at lade den forsvinde.


De bedste hilsner
Mads og Tilde Maja