Træerne på forten

26.9.2016

Nyt fra beboerforeningens bestyrelse vedrørende træerne på forten:


Bestyrelsen har i flere omgange drøftet beplantningen på forten, som på den vestlige halvdel efterhånden er domineret af store træer. Vi har endvidere fået at vide, at beboerne på Kålundsvej 6 a, b og c i stigende grad mærker, at de store træer tager meget af lyset i husene.


På beboerforeningens generalforsamling i november 2015 blev emnet diskuteret og her var der enighed om, at der var behov for at nytænke beplantningen, således at forten igen blev en åben plads.


Bestyrelsen har efterfølgende henvendt sig til kommunens gartnerafdeling og forvaltning og har nu modtaget forslag til fældning. Læs forslaget.


Bestyrelsen går ind for, at forten genvinder sit tidligere udseende som en samlende åben plads i landsbyen, i overensstemmelse med retningslinjerne i gældende lokalplan, og støtter det fremsendte forslag.

Træerne på forten